Start » Artiklar » Coronasäker skidsemester – så jobbar skidanläggningarna
Svenska Skidanläggningars Organisation coronasäker

Coronasäker skidsemester – så jobbar skidanläggningarna

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO) har utarbetat rekommendationer för sina 200 medlemmar inför vintersäsongen 2020/2021 med anledning av coronaviruset.

Rekommendationerna omfattar skidanläggningarnas olika delar, som till exempel:

 • liftar,
 • skiduthyrning,
 • skidskola och
 • värmestugor.

Syftet med arbetet är att göra gästernas skidsemester så coronasäker som möjligt, men även att säkra miljön för medarbetare och lokalsamhället.

– Vårt främsta fokus är en trygg och säker vinter för våra gäster och medarbetare. Därför har vi tagit fram rekommendationer med anledning av coronaviruset. Rekommendationerna baseras på vår löpande dialog med Folkhälsomyndigheten och med andra aktörer som har olika roller i detta arbete, säger Titti Rodling, vd SLAO.

SLAO arbetar utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande utbrottet av Covid-19.

Arbetet för en coronasäker skidsemester började redan i mars

Sveriges skidanläggningar utarbetade i mars 2020 den första versionen av rekommendationerna till sina medlemmar.

Dessa rekommendationer har därefter utvecklats i dialog med bland annat Folkhälsomyndigheten utifrån erfarenheter från den gångna vintern och myndighetens bedömningar om risker för möjlig smittutveckling den kommande vintern och hur den ska begränsas.

De råd som SLAO har utarbetat till sina 200 medlemmar omfattar verksamheternas olika delar.

Exempel på områden inom rekommendationerna:

 • Personal ­– ha noggrann handhygien, ta egenansvar vid symptom, se över personalboenden
 • Liftar – se över flöden till respektive lift så att det är möjligt att hålla avstånd
 • Skiduthyrning – erbjud online-bokning, vänta ute, rengör hjälmar, längdskidor och annan utrustning
 • Skidskola/träning – sprid ut samlingsplatser, variera och sprid ut lektionstillfällen
 • Värmestugor – begränsa antalet platser, öka utrymmen vid behov, öka eventuellt grill- och utematplatser
 • Resor/parkering – anpassa turantal i kollektivtrafik liksom utöka antal parkeringsplatser
 • Restaurang/café – Folkhälsomyndighetens rekommendationer utgör grunden

– Att ha dessa rekommendationer på plats redan nu är viktigt, både för våra medlemmar och våra medlemmars gäster. Ansvaret för att minimera smittspridningen på Sveriges skidorter delas med flera aktörer; berörda regioner, destinationsbolag och kommuner.

– Dialogen och samarbetet med dem är löpande och fungerar väl. I det ligger också scenarioplanering för olika händelseutvecklingar på enskilda skidorter, avslutar Titti Rodling.

Lästips: Hur mycket träning behövs för att klara Vasaloppet?