Start » Artiklar » Hållbart friluftsliv i fokus – Sverige siktar på att bli världsledande
Hållbart friluftsliv är i fokus när ett nytt forskningsprogram lanseras. Sverige siktar på att bli världsledande.

Hållbart friluftsliv i fokus – Sverige siktar på att bli världsledande

Ett stort 4-årigt forskningsprogram ska undersöka effekter av idrott och hållbart friluftsliv på natur och miljö. Programmet leds av Mittuniversitetet och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beviljat stöd om 56 miljoner kronor.

Målet med programmet är att göra svensk forskning världsledande inom området.

– Att Mittuniversitetet får möjlighet att leda ett stort nationellt forsknings- och samverkansprogram är ett gott betyg till forskningskvalitén vid centrumbildningarna ETOUR, Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum som alla deltar i projektet, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Programmet ska bedrivas utifrån ett antal temaområden, där forskarna bland annat ska titta på:

  • Hållbara transportlösningar,
  • Smartare och mer hållbara material för friluftsliv och idrott,
  • Hur hållbarhetsaspekter kan utveckla evenemang inom idrott och friluftsliv, samt
  • Vilka ekologiska effekter som uppstår beroende på hur mark och vatten används.

Forskningen ska också belysa den kunskap som finns idag inom området ur ett historiskt perspektiv, samt hur beslutsfattande och policys behöver förändras för att öka hållbarheten i framtiden.

Målet är ett nätverksbaserat centrum för forskning och utveckling inom hållbart friluftsliv

På sikt ska programmet leda till att det etableras ett nytt, nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv.

– Forskningen kommer att ske med hjälp av en samverkansmodell där forskarna arbetar tillsammans med organisationer inom idrott, friluftsliv och miljö för att identifiera de viktigaste frågorna, säger Peter Fredman, professor i turismvetenskap på Mittuniversitetet och tilltänkt ledare för forskningsprogrammet.

Forskningsprogrammet leds av turismforskningscentret ETOUR och har som målsättning att skapa en förebild inom idrott och friluftsliv – i riktning för en hållbar utveckling och minimera negativa effekter på miljön.

Samarbete med bland andra Naturvårdsverket, Friluftsfrämjandet och Riksidrottsförbundet

För att samla en så bred expertis som möjligt inom hållbart friluftsliv samverkar Mittuniversitetet med sex andra universitet och högskolor; KTH, Malmö universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stockholms universitet.

Till programmet knyts även ett stort antal organisationer och myndigheter med koppling till natur, miljö, idrott och friluftsliv, bland annat Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, flera specialidrottsförbund, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen.

– Våra samarbetspartners har valt att medfinansiera forskningsprogrammet med sammanlagt 14 miljoner kronor, vilket visar på programmets stora intresse och relevans. Sport och friluftsliv står inför flertalet hållbarhetsutmaningar och det är därför mycket glädjande att vi får ta ledningen i ett sådant arbete, säger Sandra Wall-Reinius, prodekan vid den humanvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet.

Lästips: Världsnaturfonden WWF listar sina 10 favoritplatser för den som vill vandra i Sverige

Stavguiden – hjälper dig att välja rätt stavar
Stavguiden hjälper dig att välja rätt stavar.

Tips: Var noggrann när du ska välja vandringsstavar – vi hjälper dig!

Att välja rätt stavar för vandring kan vara svårt eftersom det finns mängder av varumärken och modeller att välja mellan. Skillnaderna är oftast små, men de kan vara helt avgörande för hur stavarna passar just dig – och det är just därför vi har skapat Stavguiden.

Syftet med Stavguiden är kort och gott att hjälpa dig välja rätt stavar, så att upplevelsen blir roligare! Klicka dig vidare till våra guider för att läsa mer.

[maxbutton id=”6″ ]

[maxbutton id=”4″ ]

[maxbutton id=”3″ ]

Var köper jag bra utrustning inför en vandring?

Vi som skriver Stavguiden har själva använt återförsäljarna Outnorth och Outdoorexperten. Även Stadium och Sporttema säljer olika typer av stavar och annan utrustning.

Jämför de olika sajternas utbud och priser för att hitta den som passar dig bäst!

[maxbutton id=”2″ ]

[maxbutton id=”1″ ]