Start » Artiklar » Friluftsliv: Stor studie publicerad om svenskarnas naturvanor
Det är stora skillnader i hur aktiva vi svenskar är beroende på vilken inkomst vi har.

Friluftsliv: Stor studie publicerad om svenskarnas naturvanor

Natur och friluftsliv blir allt viktigare faktorer när vi svenskar väljer bostadsort. Det visar en riksomfattande undersökning av friluftsvanor i Sverige, som genomförts av turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet.

Den nationella studien har besvarats av drygt 7 700 personer bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under perioden september – november 2018.

Hållbart friluftsliv är i fokus när ett nytt forskningsprogram lanseras. Sverige siktar på att bli världsledande.
Sverige siktar på att bli världsledande i hållbart friluftsliv.

ETOUR: Svenskarna vistas allt mer i naturen

I studien svarade mer än varannan svensk (52 %) att tillgången till friluftsliv är viktig när man väljer bostadsort. Andelen är en klar ökning jämfört med en liknande undersökning som gjordes år 2007, då omkring 40 % av de tillfrågade svarade att tillgången till friluftsliv påverkade valet av bostadsort.

– Vi ser i enkätsvaren att i stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form. Det är betydligt fler som är ute i naturen på helger och under längre ledigheter, jämfört med vardagar, säger Peter Fredman, professor vid turismforskningscentret ETOUR och ansvarig för studien.

Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) och rapporten är framtagen av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Aktiviteter som minskat sedan 2007:

Promenader, stavgång, cykling på vägar, rullskridsko/inlines/rullskidor, fritidsfiske, solbad, jakt, trädgårdsarbete, picknick/grillning i naturen samt studier av växter, djur och fåglar.

Aktiviteter som ökat sedan 2007:

Jogging, terränglöpning, skateboard, bad utomhus i sjö/hav och pool/äventyrsbad, snorkling, dykning, paddling, geocaching, vattenskoter, bergsklättring, meditation och yoga i naturen.

Löparstavar – rätt längd är viktigast när du ska välja stavar för löpning. Fördelar med att träna löpning med stavar. Springa med stavar, här är fördelarna.
Allt fler löpare väljer att springa med stavar som en del av sin träning.

Friluftsliv är på väg att bli en klassfråga

Den nationella studien visar att det är stora skillnader i hur aktiva vi svenskar är beroende på vilken inkomst vi har.

Forskarna har tagit fram ett aktivitetsindex som omfattar 49 olika friluftsaktiviteter som kan utföras utomhus fritiden. Indexet ger en bild av hur personer deltar i dessa aktiviteter

Undersökningen visar tydligt att aktivitetsindexet ökar med inkomsten.

Drygt 60 % av de som har en årsinkomst över 800 000 kronor har ett högt aktivitetsindex (större än medianvärdet). Motsvarande siffra för de som tjänar under 400 000 kr per år är knappt 40 %.

– Undersökningen visar också att kvinnor är ute i naturen oftare än män. Detsamma gäller personer som har vuxit upp i Europa, inklusive Sverige, jämfört med de som själva, eller vars föräldrar, har växt upp utanför Europa, säger Peter Fredman.

Studien Friluftsliv 2018 är genomförd av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket.
Hela rapporten finns att ladda ned här: Friluftsliv 2018

Sammanfattning av resultatet från rapporten Friluftsliv 2018

I stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form. Men utövandet varierar, dels utifrån sammanhanget men också utifrån olika friluftsaktiviteter. Det är betydligt fler som uppger att de är ute i naturen på helger och framför allt under längre ledigheter, jämfört med vardagar.

Hela 80 procent säger sig vara ute i naturen ganska eller mycket ofta på längre ledigheter, medan motsvarande siffra för vardagar ligger på cirka 50 procent.

Kvinnor är ute oftare i naturen än män. Barn under 16 år i hushållet innebär för vuxna färre vistelser i naturen på vardagar, men fler vistelser på helger och längre ledigheter.

Det är stora skillnader i hur aktiva vi svenskar är beroende på vilken inkomst vi har.
Det är stora skillnader i hur aktiva vi svenskar är beroende på vilken inkomst vi har.

Svenskar som har vuxit upp i Europa (inklusive Sverige) är oftare ute i naturen än de som själva (eller vars föräldrar) växt upp utanför Europa.

Personer med funktionsnedsättning är mer sällan ute i naturen jämfört med de som inte har någon funktionsnedsättning.

Yngre barn vistas mer i naturen än äldre barn. I likhet med vuxna så vistas barn (0–15 år) oftare i naturen i samband med längre ledigheter och mindre ofta på vardagar.

Rapporten redovisar en nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftsliv år 2018.
I stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form.

Andelen svenskar som svarar att de är ute i naturen ”ganska ofta eller
mycket ofta” på helger och under längre ledigheter har minskat mellan åren
2007 och 2018. Någon motsvarande förändring på vardagar finns inte.

De vanligaste friluftsaktiviteterna, sett till andelen utövare bland befolkningen, återfinns i det relativt enkla friluftslivet i termer av promenader, vistelser ute i skog och mark, utomhusbad, trädgårdsarbete och cykling.

Aktiviteter där utövandet har minskat sedan 2007 är nöjes- och motionspromenader, stavgång, cykling på vägar, att åka rullskridsko/inlines/ rullskidor, fritidsfiske, solbad, jakt, trädgårdsarbete, picknick/grillning i naturen samt studier av växter, djur och fåglar.

Aktiviteter där utövandet har ökat är jogging och terränglöpning, skateboard, bad utomhus i sjö/hav och pool/äventyrsbad, snorkling, dykning, paddling (kanot, kajak), geocaching, vattenskoter, bergsklättring, meditation och yoga i naturen.

Geocaching är en sorts skattjakt som genomförs med hjälp av GPS-sändare.
Geocaching är en sorts skattjakt som genomförs med hjälp av GPS-sändare.

Drygt hälften av alla svenskar (54 %) menar att det är någon eller några friluftsaktiviteter som inte kan utövas i önskad omfattning. Upplevd brist på tid är den vanligaste orsaken.

Fler kvinnor än män känner sig otrygga, saknar kunskap, transportmöjligheter samt tillgång till lämpliga platser för att kunna utöva friluftsliv i önskad omfattning.

Personer som växt upp utanför Europa, eller som har föräldrar som växt upp i land utanför Europa, upplever generellt sett fler hinder än personer som växt upp inom Europa. Det gäller särskilt avsaknad av utrustning, att det är för kostsamt samt att det inte finns tillgång till lämpliga platser eller någon att utöva aktiviteten med.

Det mesta friluftslivet utövas i bebyggda områden, i skogar, på sjöar, vattendrag och i parker. Närmare 60 procent av alla svenskar upplever någon grad av nedskräpning vid vistelser i naturen, och ungefär 50 procent upplever buller.

En camping är en bra utgångsplats om du vill vandra i Sverige.
En camping är en bra utgångsplats om du vill vandra i Sverige.

Cirka hälften av alla svenskar menar att friluftsliv har påverkat valet av bostadsort, två tredjedelar menar att utomhusvistelser gör vardagen mer meningsfull, och hela 90 procent är helt eller delvis eniga i påståendet att friluftsliv är positivt för hälsan. Det är betydligt fler som menar att friluftsliv har påverkat valet av bostadsort 2018 jämfört med 2007.

På frågan om allemansrätten är viktig för dina utomhusaktiviteter svarar drygt två tredjedelar att så är fallet (helt eller delvis).

Boende i större städer är mer osäkra gällande vad de får lov att göra utifrån allemansrätten jämfört med de på landsbygden. Etnisk bakgrund (dvs. om man själv samt har föräldrar som växt upp i respektive utanför Europa) visar stora skillnader i kunskap om allemansrätten.

Stavguiden – hjälper dig att välja rätt stavar
Stavguiden hjälper dig att välja rätt stavar.

Tips: Var noggrann när du ska välja stavar – vi hjälper dig!

Att välja rätt stavar för din aktivitet kan vara svårt eftersom det finns mängder av varumärken och modeller att välja mellan. Skillnaderna är oftast små, men de kan vara helt avgörande för hur stavarna passar just dig – och det är just därför vi har skapat Stavguiden.

Syftet med Stavguiden är kort och gott att hjälpa dig välja rätt stavar, så att upplevelsen blir roligare! Klicka dig vidare till våra guider för att läsa mer.

[maxbutton id=”6″ ]

[maxbutton id=”4″ ]

[maxbutton id=”3″ ]

Var köper jag bra utrustning om jag vill vandra i Sverige?

Vi som skriver Stavguiden har själva använt återförsäljarna Outnorth och Outdoorexperten. Även Stadium och Sporttema säljer olika typer av stavar och annan utrustning. Jämför de olika sajternas utbud och priser för att hitta den som passar dig bäst.

Inspireras av utbudet inför din nästa vandring!

[maxbutton id=”2″ ]

[maxbutton id=”1″ ]